ΣΥΝΝΟΜΟΝ

Στη ΣΥΝΝΟΜΟΝ είμαστε προσανατολισμένοι στην επίλυση των ζητημάτων που θέτει σε καθημερινό επίπεδο η επιχειρηματική και η εν γένει οικονομική πράξη. Οι έμπειροι και με εξειδικευμένες γνώσεις δικηγόροι μας προσφέρουν τις πλέον πρόσφορες λύσεις και τον αποτελεσματικότερο χειρισμό και διευθέτηση διαφορών, σε ένα συχνά ασαφές και διφορούμενο νομοθετικό περιβάλλον. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η ισχύς μας στη ΣΥΝΝΟΜΟΝ βασίζεται στο γόνιμο συνδυασμό ξεχωριστών ικανοτήτων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ένα ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, επαγγελματική εμπειρία, αλλά και επιχειρηματική οξύνοια. Πιστεύουμε στην άμεση και προσωπική επαφή με τους εντολείς - πελάτες σε σχέση με τις υποθέσεις τους που χειριζόμαστε, καθιερώνοντας ένα κανάλι άμεσης και διαρκούς επικοινωνίας μαζί τους ατομικά ή με τα εκάστοτε αρμόδια πρόσωπα των νομικών ή άλλων υπεύθυνων τμημάτων των εταιρειών τους, προκειμένου να διαπιστώσουμε με ακρίβεια τις νομικές τους ανάγκες και να προσφέρουμε τις κατάλληλες λύσεις.